! Ook in de praktijk besteden we veel aandacht aan de hygiënische maatregelen in verband met het corona-virus

Daarom graag jullie aandacht voor volgende punten: 

 1. We kunnen opnieuw alle patiënten ontvangen in de praktijk. We vragen echter dat de mensen met luchtwegklachten en/of koorts nog steeds telefonisch contact opnemen! 
  Zo kunnen we de nodige extra voorzorgsmaatregelen treffen om u te ontvangen en zo nodig te testen op Covid-19.
 2.  We vragen u om stipt op uw afspraak te komen. Wanneer u iets te vroeg aan de praktijk aankomt, wacht u best nog even buiten. Zo vermijden we drukte in de wachtzaal. 
 3.  We vragen met aandrang een mondmasker aan te doen voor het betreden van de praktijk voor ieders veiligheid. 


We proberen u ook nog steeds verder te helpen via telefonisch advies (09/377.25.63)

Dank voor uw begrip hiervoor. 

Voor meer informatie en hygiënetips over het corona-virus klikt u hier


! Het is weer het moment is om te denken aan de jaarlijkse griepvaccinatie.

We zetten graag voor u nog even de risicogroepen op een rij, waarbij de griepprik sterk aanbevolen is: 

 • 65-plussers, en met de corona-epidemie iedereen ouder dan 50 jaar;
 • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen (ongeacht het trimester van de zwangerschap) ;
 • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
 • mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
 • iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze  risicopersonen
 • idereen die zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
 • iedereen die in de gezondheidssector werkt.

Omwille van de COVID-19 epidemie is het dit jaar extra belangrijk dat de risicogroepen zich maximaal laten vaccineren tegen de griep. Dat geldt ook voor gezonde personen vanaf 50 jaar. Zo vermijden we dat de ziekenhuisbezetting te hoog zou worden bij een eventuele coronapiek in het griepseizoen.

Wanneer vaccineren tegen het griepvirus?

De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend tussen midden oktober en midden december. Het vaccin beschermt pas goed na twee weken en is maar goed voor één winterperiode. Want elk jaar circuleren er andere types griepvirussen en de samenstelling van het vaccin moet telkens worden aangepast.

 

 

WELKOM 

Welkom op de website van uw huisarts in Eeklo!

Via deze weg hopen wij u beter wegwijs te maken in het functioneren van onze praktijk.
Naast de nodige informatie over onze consultatiemomenten, houden wij u ook langs deze weg op de hoogte van eventuele afwezigheden, vakantieperiodes en het reilen en zeilen in onze praktijk.

Een overzicht van onze consultatiemomenten vindt u hier.

 

VAKANTIE

Dr. Joos is afwezig van 2 t.e.m 6 november 2020.

 

WIST U DAT 


… u vanaf nu ook kan betalen met de mobiele applicatie payconiq. Zo kan u nu ook mobiel betalen in onze huisartsenpraktijk. 
Gelieve op voorhand reeds de applicatie te installeren op uw smartphone. Voor meer informatie klikt u hier


 … we ook gebruik maken van een online agendasysteem.
Hier kan u online eenvoudig uw afspraak vastleggen.
Belangrijk:
Als er geen afspraak meer mogelijk is op het gewenste moment, kan u ons best telefonisch contacteren (09/377.25.63) en zoeken we samen naar een gepaste oplossing.