RESULTATEN & INFORMATIE

Wanneer u wenst  te bellen voor een resultaat van een onderzoek of voor andere informatie, doet u dit altijd tussen 8u en 12.30u. In de namiddag is het secretariaat gesloten en zijn de huisartsen op huisbezoek en kunnen zij u hiervoor niet verder helpen.


VOORSCHRIFTEN

Voorschriften worden enkel aangemaakt bij een consultatie en mogen wettelijk gezien niet zonder contact met een arts aan de deur afgeleverd worden.
Soms kan hier een uitzondering op gemaakt worden na telefonisch contact met de praktijkassistente.


Globaal Medisch Dossier (GMD)

Indien u vaste patiënt bent in onze praktijk, zullen wij u jaarlijks  vragen om uw Globaal Medisch Dossier (GMD) aan te maken of te verlengen. Hiervoor brengt u best altijd uw identiteitskaart mee naar de consultatie. Voor kinderen brengt u best altijd hun ISI-Plus kaart of KidsID mee. 

Door het GMD te beheren hebben wij een globaal beeld van uw gezondheid, waardoor wij gerichter de juiste zorg kunnen leveren en beter preventief te werk kunnen gaan (opvolging risico op hart- en vaatziekten, baarmoederhalsscreening, borstkankerscreenig, dikkedarmkankerscreening, vaccinaties, etc.)

In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over uw gezondheid zoals:

  • Uw medische voorgeschiedenis
  • Voorgeschreven medicatie
  • Gevolgde behandelingen
  • Verslagen van specialisten en andere zorgverleners
  • Allergieën
  • Vaccinaties

Wanneer uw vaste arts uw GMD beheert, krijgt u 30 procent remgeldvermindering via de mutualiteit. Dit geldt dan ook voor beide artsen die in de praktijk werken.